คอมเม้นท์ของ นัมแทฮยอน ในอดีตกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากมีข่าวเสียหายของ บีไอ
2019-06-15 18:50:12
Advertisement

 

คอมเม้นท์ของ นัมแทฮยอน (Nam Tae Hyun) เมื่อนานมาแล้วกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากมีข่าวเสียหายที่ บีไอ (B.I) เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเปิดเผยออกมา

ชาวเน็ตได้ตั้งกระทู้ในเว็ปไซด์พูดคุยออนไลน์ในหัวข้อ “ความหมายในคอมเม้นท์ของนัมแทฮยอน หลังจากออกจากวง WINNER” ในตอนนั้น นัมแทฮยอนได้ออกจากวง WINNER เมื่อช่วงปลายปี 2016 ทำให้เขาได้รับคำวิจารณ์อย่างผิดหวังจากทั้งแฟนคลับและชาวเน็ต ก่อนหน้านี้นัมแทฮยอนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า “เส้นทางที่เราต้องการเดินนั้นแตกต่างกัน [YG] เหมือนเป็นบ้านของผผม แต่ผมก็ไม่เสียใจที่ออกมา ผมขอโทษกับการเปลี่ยนแปลงที่ผมเป็นต้นเหตุ และผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดี แต่ผมหวังว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี”

นัมแทฮยอนถูกว่ากล่าวอย่างรุนแรงจากชาวเน็ต หลังจากเอ่ยชื่อ WINNER เขาจึงได้ตอบโต้ผ่านทางอินสตราแกรมของตัวเอง โดยพิมพ์ข้อความว่า “ผมตอบคำถาม เพราะพวกเขาถามว่าทำไมถึงออกจาก WINNER ผมก็ไม่ได้อยากพูดถึงหรอก และอะไรคือการที่พวกคุณบอกว่าคำพูดของผมเปลี่ยนไป? คุณคิดเหรอว่าถ้าผมเล่าเรื่องที่ผมลาออกอย่างละเอียด? ผมจะสูญเสียบางสิ่ง? เงียบและเลิกพิมพ์คอมเม้นท์หยาบคายกันได้แล้ว ผมก็อยู่เงียบๆของผม ผมไม่ชอบสู้ เพราะฉะนั้นสนับสนุนคนที่พวกคุณชอบไปเถอะ ผมไม่ใช่ไอดอลแล้ว ผมจะใช้ชิวิตอย่างมีความสุข ไม่ต้องพยายามสร้างภาพให้ดูดีและทำงานหนักแล้ว ผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ และผมก็ทำงานหนักจริงๆ ผมทำอะไรที่ผมอยากทำ นี่คือเหตุผลที่ชีวิตผมดี กินอิ่มนอนหลับมากกว่าพวกคุณที่พิมพ์ด่าคนอื่นอยู่ในมุมของบ้านตัวเอง ถ้าคุณไม่ชอบผม ก็หยุดพูดและออกไปซะ”

นอกจากนี้ยังมีรอยสักของนัมแทฮยอนที่นิ้ว ซึ่งเป็นข้อความว่า “ผมไม่เสพยา ผมเป็นยาเสพติดต่างหาก” รอยสักนี้เขาสักหลังจากออกจากวง WINNER ทำให้ชาวเน็ตหลายคนต่างคิดกันไปว่า “ฉันเข้าใจว่าเขาไม่อยากพูดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทำให้เขาตัดสินใจออกจากวง แต่ฉันว่าเขาก็อยากบอกให้เรารู้เหมือนกัน”

ที่มา  https://www.allkpop.com

แปลโดย  http://popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

The material and aggregation is excellent and telltale as comfortably. Vegan Cosmetics
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-19 15:13:58| IP 137.59.222.28
The material and aggregation is excellent and telltale as comfortably. Vegan Cosmetics
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-19 15:14:00| IP 137.59.222.28
This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. luxury corporate gifts dubai
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-21 17:45:47| IP 137.59.222.28
Very fun site, I'll be back more often mercado futuro renda pela internet
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-22 08:47:50| IP 187.54.114.120
I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic... lawyers in abu dhabi
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-22 18:12:52| IP 137.59.222.28
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Read more
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-23 18:47:42| IP 137.59.222.28
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Read more
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-23 18:47:43| IP 137.59.222.28
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Read more
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-23 18:47:45| IP 137.59.222.28
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Read more
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-23 18:47:45| IP 137.59.222.28
Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!Thanks poker indonesia
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-24 16:51:05| IP 137.59.222.28
This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. massage centre in abu dhabi
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-24 18:55:07| IP 137.59.222.28
wow... what a great blog, this writter who wrote this article it's realy a great blogger, this article so inspiring me to be a better person acne behandeling rotterdam
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-27 18:14:55| IP 137.59.222.28
This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works 먹튀 폴리스
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-01 19:35:34| IP 137.59.222.28
I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. iDigitalTrends
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-06 01:30:00| IP 137.59.222.28
This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. 먹튀폴리스
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-06 19:08:41| IP 137.59.222.28
What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. 바카라카지노
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-07 01:34:58| IP 137.59.222.28
I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much. koktale
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-07 20:02:20| IP 137.59.222.28
This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. Parc Clematis floorplan
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-08 01:34:31| IP 137.59.222.28
It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. voyance web
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-09 20:11:32| IP 137.59.222.28
You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. 안전놀이터
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-10 18:16:23| IP 137.59.222.28
This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! 토토사이트
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-13 02:12:48| IP 137.59.222.28
I have a mission that I’m just now working on, and I have been at the look out for such information 여유증수술
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-15 19:11:39| IP 137.59.222.28
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. 스포츠티비
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-16 18:26:19| IP 137.59.222.28
Actually I read it yesterday but I had some thoughts about it and today I wanted to read it again because it is very well written. cordyceps kaufen
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-16 20:10:52| IP 137.59.222.28
Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! 토토사이트
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-18 20:10:58| IP 137.59.222.28
I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. 토토 사이트
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-07-18 20:11:57| IP 137.59.222.28

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น