ภาวะมีบุตรยากคืออะไร Millennium IVF clinic มีคำตอบ
2024-05-27 15:33:28
Advertisement
คลิก!!!

ภาวะมีบุตรยากคืออะไร Millennium IVF clinic จะมาไขข้อสงสัยให้ผู้ที่สนใจได้ทำความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกับเสนอแนวทางการรักษาภาวะมีบุตรยาก ช่วยสานฝันให้คู่สมรสที่ต้องการมีบุตร สามารถมีบุตรได้สำเร็จ แม้ภาวะมีบุตรยากจะเป็นอุปสรรคต่อการมีบุตร แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทางแพทย์ ก็ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาวะมีบุตรยากคืออะไร Millennium IVF clinic อธิบายแบบนี้

ภาวะมีบุตรยาก คือการที่คู่สมรสที่มีการวางแผนมีบุตรเอาไว้ แต่กลับพบว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะในคู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอโดยไม่คุมกำเนิด เป็นเวลาต่อเนื่องกันประมาณ 1 ปี อาจรวมถึงคู่สมรสที่มีการพยายามทำตามคำแนะนำทุกวิถีทางที่ช่วยให้มีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่ช่วยให้ตั้งครรภ์ การพักผ่อนให้เพียงพอ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ การนับวันตกไข่ ฯลฯ แต่ก็ยังไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น นั่นอาจแสดงให้เห็นถึงภาวะมีบุตรยาก 

 

การรักษาภาวะมีบุตรยากคืออะไร Millennium IVF clinic อธิบายแบบนี้

การรักษาภาวะมีบุตรยาก คือการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ที่สำเร็จให้สูงขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสาเหตุของการมีบุตรยากในแต่ละบุคคลได้ เมื่อพบว่าหลายคู่ที่มีบุตรยากยังสามารถผลิตเซลล์สืบพันธุ์ได้ เพียงแต่เซลล์สืบพันธุ์อาจมีปริมาณน้อยเกินไป หรือมีปัญหาเรื่องการเดินทางมาปฏิสนธิ จึงสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ช่วยได้ 

 

เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ มีอะไรบ้าง

จากที่ได้กล่าวไปว่าภาวะมีบุตรยากสามารถรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ ดังนั้นนอกจากการตอบคำถามว่าภาวะมีบุตรยากคืออะไร Millennium IVF clinic ก็จะตอบข้อสงสัยที่ว่าเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ มีอะไรบ้างให้ด้วยในบทความนี้ ดังนี้ 

 

1.การทำ IUI 

หนึ่งในเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ก็คือการทำ IUI เป็นการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้เชื้ออสุจิเดินทางเข้าถึงเซลล์ไข่ได้ง่ายขึ้น มีขั้นตอนดังนี้ 
 
1.    แพทย์กระตุ้นไข่คนไข้ฝ่ายหญิง

2.    แพทย์ติดตามผลเพื่อดูความพร้อมของไข่

3.    เมื่อไข่เติบโตจนมีขนาดเหมาะสมแล้ว แพทย์จะฉีดยาเร่งการตกไข่

4.    คนไข้ฝ่ายชายเก็บอสุจิใส่ภาชนะ

5.    แพทย์คัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์มา

6.    ทำการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

7.    ปล่อยให้เกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน

 

2.การทำ IVF

เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ถัดมาก็คือการทำ IVF เป็นการทำเด็กหลอดแก้ววิธีหนึ่ง มีชื่อเต็มว่า In-vitro Fertilization เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอก โดยการนำอสุจิที่แข็งแรงมาผสมกับเซลล์ไข่ ภายใต้การควบคุมของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลังการผสมจะได้ตัวอ่อนขึ้นมา จากนั้นตัวอ่อนก็จะถูกนำกลับเข้าไปฝังตัวที่โพรงมดลูกและเจริญเป็นทารกต่อไป มีขั้นตอนดังนี้

1.    แพทย์ฉีดยากระตุ้นไข่คนไข้ฝ่ายหญิง

2.    แพทย์ติดตามผลเพื่อดูความพร้อมของไข่

3.    เมื่อไข่เติบโตจนมีขนาดเหมาะสมแล้ว แพทย์จะทำการเก็บไข่

4.    แพทย์ฉีดฮอร์โมนเพิ่มความแข็งแรงของผนังมดลูกให้คนไข้ฝ่ายหญิง 

5.    คนไข้ฝ่ายชายเก็บอสุจิใส่ภาชนะ

6.    แพทย์คัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงสมบูรณ์มาจำนวนหนึ่ง

7.    ผู้เชี่ยวชาญนำอสุจิมาผสมกับไข่ในหลอดแก้วที่เตรียมไว้ 

8.    เฝ้าสังเกตการในห้องปฏิบัติการ กระทั่งเกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน

9.    ทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัว

10.    ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์มารดาต่อไป

 

3.การทำ ICSI

เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ถัดมาก็คือการทำ ICSI เป็นการทำเด็กหลอดแก้ววิธีหนึ่ง มีชื่อเต็มว่า Intracytoplasmic Sperm Injection ทำให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย โดยวิธีการคือแพทย์นำอสุจิมาฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ เพื่อให้เกิดการผสมกันในหลอดแก้ว จากนั้นนำไข่ที่ผสมแล้วไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 3-5 วัน ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด มีขั้นตอนดังนี้

1.    แพทย์ฉีดยากระตุ้นไข่คนไข้ฝ่ายหญิง

2.    แพทย์ติดตามผลเพื่อดูความพร้อมของไข่

3.    เมื่อไข่เติบโตจนมีขนาดเหมาะสมแล้ว แพทย์จะทำการเก็บไข่

4.    แพทย์ฉีดฮอร์โมนเพิ่มความแข็งแรงของผนังมดลูกให้คนไข้ฝ่ายหญิง 

5.    คนไข้ฝ่ายชายเก็บอสุจิใส่ภาชนะ

6.    แพทย์คัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงที่สุดมาเพียงตัวเดียว

7.    ผู้เชี่ยวชาญนำอสุจิที่คัดไว้มาผสมกับไข่ในหลอดแก้ว

8.    เฝ้าสังเกตการในห้องปฏิบัติการ กระทั่งเกิดการปฏิสนธิจนกลายเป็นตัวอ่อน

9.    ทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัว

10.    ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์มารดาต่อไป

 

ภาวะมีบุตรยากคืออะไร Millennium IVF clinic ได้อธิบายเอาไว้ว่าเป็นการที่คู่สมรสที่ต้องการมีบุตร ไม่สามารถมีบุตรได้ตามแผนที่วางไว้ แม้จะพยายามทุกวิถีทางตามคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งภาวะนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ และเทคโนโลยีดังกล่าวก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกัน สำหรับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

 

.Latest

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”   ยอมรับ   นโยบายการใช้คุกกี้ X