EXO&Crush ในสายฝนบนเวที ใครทำผลงานได้ดีกว่ากัน


https://www.youtube.com/watch?v=CmRH4yDCiqQ


แฟนๆ เปรียบเทียบการแสดงกลางสายฝนระหว่างวง EXO และครัช (Crush) อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://www.popcornfor2.com/content/news-103769

บทความที่เกี่ยวข้อง
Latest