มท.1 กำชับ สุขุมพันธ์ วางตัวเป็นกลาง รับมือม็อบปิดกรุง 13 ม.ค.
2014-01-03 05:28:07
Advertisement

 

    มท.1 ทำหนังสือถึง ผู้ว่าฯ กทม. เรื่องซักซ้อมแผนรับมือผู้ชุมนุมปิดเส้นทางการจราจร ในวันที่ 13 ม.ค. 57 โดยย้ำว่าควรทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง และสนับสนุนการทำงาน ศอ.รส. ด้วย

           เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 2 มกราคม 2556 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของ กทม. สืบเนื่องจากกลุ่ม กปปส. นัดหมายชุมนุมใหญ่ใน กทม. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม และประกาศว่า จะปิดเส้นทางการจราจรในพื้นที่ กทม. ทุกเส้นทาง

           จากกรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

           ต่อกลุ่มมวลชนที่มีการชุมนุมประท้วง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตนในฐานะ รมว.มหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 123 ประกอบมาตรา 89 (1) (4) และ (8) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 แจ้งซักซ้อมให้ กทม. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

            1. การปฏิบัติต่อกลุ่มมวลชนที่เข้ามาประท้วงใน กทม. ขอให้ กทม. ปฏิบัติ0ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และให้ กทม. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศอ.รส.) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งให้สนับสนุนสถานที่ ยานพาหนะ  วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคทุกประเภทแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้วางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมายด้วย

            2. กทม. ต้องดำเนินการสำรวจและตรวจสอบกล้องทีวีวงจรปิดที่ กทม. ติดตั้งไว้ทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้บันทึกภาพได้ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ที่มีการชุมนุมและพื้นที่ที่กลุ่มมวลชนใช้เป็นเส้นทางในการเคลื่อนกำลังคน และในสถานที่สำคัญทางราชการ เช่น พระบรมมหาราชวัง เขตพระราชฐาน รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล เป็นต้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องการตรวจสอบการบันทึกภาพจากกล้องทีวีวงจรปิด กทม. ต้องให้ความร่วมมือด้วย

            3. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น โดยเฉพาะในส่วนที่ผู้ชุมนุมประกาศปิดเส้นทางการจราจร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขต กทม. และจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น ขอให้ กทม. จัดเตรียมแผนดำเนินการด้านการจราจรและการขนส่ง เพื่อรองรับการปิดเส้นทางการจราจรของผู้ชุมนุม โดยให้ประสานการปฏิบัติงานดังกล่าวกับ ศอ.รส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

            4. ผลการประสานการปฏิบัติตามข้อ 3 เป็นประการใด ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะ จนกว่าสถานการณ์การชุมนุมจะกลับสู่ภาวะปกติ

           อย่างไรก็ตาม นายจารุพงศ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า เชื่อว่าผู้ว่าฯ กทม. จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

 

 

 

ข้อมูลจากกระปุกดอทคอมLatest

Facebook Conversations


อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น