เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นปลื้ม หลังชนะ เลือกตั้งเชียงใหม่ เขต 3
2013-04-23 07:09:30
Advertisement
นายกฯ ควง เยาวภา ลุยหาเสียงเลือกตั้งที่สันกำแพง
แฟ้มภาพ
           เยาวภา เป็นปลื้ม หลังคว้าชัยเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 รับ เป็นการเลือกตั้งที่กดดันมาก เพราะไม่อยากให้ยิ่งลักษณ์ผิดหวัง

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ว่าที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เปิดเผยหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 อย่างไม่เป็นทางการ โดยได้รับคะแนนถึง 70,181 คะแนน ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างนางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ จากพรรคประชาธิปัตย์เกือบ 50,000 คะแนน ว่า รู้สึกพอใจกับผล คะแนนที่ได้รับ เนื่องจากห่างหายจากเวทีการเมืองไปนาน อีกทั้งยังมีเวลาหาเสียงจำกัด ส่วนสาเหตุการคว้าชัยชนะเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ รวมถึงนโยบายที่เป็นรูปธรรม มีผลงานชัดเจน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้แก่ตน

          นางเยาวภา เปิดเผยอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอะไรที่กดดันมาก เนื่องจากลงในพื้นที่ที่เป็นบ้านเกิดของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และตนเองก็เป็นพี่สาวของนายกฯ อีกด้วย จึงไม่อยากที่จะพ่ายแพ้ สร้างความผิดหวังแก่นายกฯ แต่เมื่อผลเลือกตั้งเป็นใจ ตนก็รู้สึกดีใจ


ประวัตินางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

          ชื่อ - นามสกุล : นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
          ชื่อเล่น : แดง หรือ เจ๊แดง   
          เกิดวันที่ : 15 พฤษภาคม 2498

          บิดา : นายเลิศ ชินวัตร (ถึงแก่กรรมแล้ว)
          มารดา : นางยินดี (ระมิงค์วงศ์) ชินวัตร (ถึงแก่กรรมแล้ว)

          ชื่อคู่สมรส : นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
          จำนวนบุตร : มีทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน


ประวัติครอบครัว : 


          - เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน ของนายเลิศ และนางยินดี ชินวัตร


รายชื่อพี่น้อง :


          1. น.ส.เยาวลักษณ์ ชินวัตร (เสียชีวิต) สมรสกับ พ.อ.(พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ (หย่า) มีบุตร 2 คน ชื่อ
                   - น.ส.ปณิตา คล่องคำนวณการ
                   - น.ส.นัทชฤทัย คล่องคำนวณการ

          2. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร สมรสกับ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร (หย่า 14 พฤศจิกายน 2551 กลับมาใช้นามสกุลเดิม ดามาพงศ์ 8 ธันวาคม 2551) มีบุตร 3 คน ชื่อ

                   - นายพานทองแท้ ชินวัตร (โอ๊ค)
                   - น.ส.พินทองทา ชินวัตร (เอม) เดิมชื่อ พิณทองทา ชินวัตร
                   - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (อิ้ง)

          3. นางเยาวเรศ ชินวัตร สมรสกับนายวีระชัย วงศ์นภาจันทร์ (หย่า) มีบุตร 3 คน ชื่อ

                   - น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ (แซน)
                   - นายรัตนะ วงศ์นภาจันทร์ (ซัน)
                   - นายธนวัต วงศ์นภาจันทร์ (ซูน) อุปสมบทวัดพิชัยญาติการาม ถ.สมเด็จเจ้าพระยา

          4. นางปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ

          5. นายอุดร ชินวัตร (เสียชีวิต)


          6. นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ (แดง) สมรสกับ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตร 3 คน ชื่อ

                   - นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (เชน)
                   - น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (เชียร์)
                   - น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ (เชอรี่)

          7. นายพายัพ ชินวัตร สมรสกับพอฤทัย มีบุตร 4 คน ชื่อ

                   - นายฤภพ ชินวัตร (ไนท์)
                   - นายพิรุณ ชินวัตร (นิกกี้)
                   - นายพอพงษ์ ชินวัตร (ต๋อง)
                   - นายพีรพัฒน์ ชินวัตร

          8. นางมณฑาทิพย์ โกวิทเจริญกุล (แป๋ว) เดิมชื่อ เยาวมาลย์ สมรสกับ นพ.สมชัย โกวิทเจริญกุล มีบุตร 2 คน

          9. นายทัศนีย์ ชินวัตร (แป๋ม) เสียชีวิตแล้ว

          10. นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ปู) สมรสกับนายอนุสรณ์ อมรฉัตร (ป๊อป) ปี 2538 มีบุตร 1 คน ชื่อ

                   - ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร (ไปป์) เกิดเมื่อปี 2545


ประวัติการศึกษา และดูงาน :


           มัธยมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย
           พ.ศ. 2527 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
           Doctor of Philosophy, honories causa Law Management, Newport University. U.S.A.


ประวัติการทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :


           พ.ศ. 2532 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
           ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอเปอเรชั่น จำกัด
           กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ดับบลิว เทเลคอม จำกัด
           กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วาย เทเลคอม จำกัด
           กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
           ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเครือข่ายผู้หญิงกับการเมือง ภาคเหนือ
           ประธานภาคเหนือ พรรคไทยรักไทย
           ประธานสาขา พรรคไทยรักไทย จังหวัดเชียงใหม่
           ประธานโรงเรียนการเมืองเพื่อผู้หญิง รุ่นที่ 1 พรรคไทยรักไทย


ตำแหน่งทางการเมือง :


           6 มกราคม 2544 ส.ส. เชียงใหม่ เขต 2 พรรคไทยรักไทย
             12 มิถุนายน 2544 ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร (ลาออก 9 ต.ค.2544)
           18 มิถุนายน 2544 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
           27 มกราคม 2545 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
           6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
           14 มีนาคม 2548 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
           7 มิถุนายน 2548 รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปีตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2550)
           2 เมษายน 2549 ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
           ปัจจุบัน ส.ส. เชียงใหม่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :


           เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาประมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
           เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

 

 

ข้อมูลจากกระปุกดอทคอมLatest

Facebook Conversations


อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น