เคโกะ คิตะงะวะ ‘ดาราสาวที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น’ หวนคืนจอพร้อมซีรีส์ Your Home is My Business! 2nd Attack
2019-01-09 19:32:42
Advertisement
ซับไทย ”Produce X 101” มาไวที่สุด ต้อง Viu เท่านั้น!!คลิก!!!

 

เคโกะ คิตะงะวะ อดีตนางแบบประจำนิตยสารเซเว่นทีน เจ้าของตำแหน่ง ‘ดาราสาวที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น’ ในปี 2560

จากผลการโหวตของรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาสให้ชาวญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัยมาร่วมลงคะแนนโหวต โดยมีผู้มาร่วมลงคะแนนโหวตกว่าห้าหมื่นคน

ในปีนี้สาวเคโกะได้หวนคืนจออีกครั้งเพื่อเรียกเรตติ้งเธอกลับมาในซีรีส์คอมเมดี้เรื่อง Your Home is My Business! 2nd Attack ที่เคยประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในญี่ปุ่นสำหรับภาคแรกของซีรีส์เรื่องนี้

โดยสาวเคโกะ คิตะงะวะ ได้รับบทเป็น มาจิ ซังเกนยะ สาวเอเจนซี่อสังหามือทองผู้ได้หวนกลับมาคืนวงการอสังหาริมทรัพย์อีกครั้งหลังจากที่ได้หายตัวไปกว่าสองปี แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป แต่ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และความสามารถในการปิดการขายเคสลูกค้ายากๆของเธอได้เลย แต่การกลับมาคราวนี้นั้นไม่ง่ายเหมือนเคย เพราะเธอต้องเผชิญหน้าและต่อสู้กับคู่แข่งที่มีชื่อว่า เคนจิ รุซุโดะ (รับบทโดย โชตะ มัตสึดะ) ผู้ได้รับขนานนามว่าเป็น ‘เจ้าชายแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์’!

มาจิจะสามารถเอาชนะคู่แข่งของเธอ และหาบ้านที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเธอได้หรือไม่ มาติดตามและให้กำลังใจเธอได้ในทุกวันเสาร์ เวลา 18.30 น. โดยออกอากาศในสัปดาห์เดียวกับที่ออกอากาศในญี่ปุ่น และออกอากาศเป็นตอนแรกในวันที่ 12 มกราคมนี้ ทางช่อง GEM ทรูวิชั่นส์ 244


 

**********************   

เครดิตภาพ GEM และ NIPPON TV

 Latest

Facebook Conversations

Totally incredible posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay value your work. blogspot niche blog comments
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:40:39| IP 119.160.119.244
I am glad to discover this post Very valuable for me, as it contains part of data. I Always like to peruse The Quality and happy I discovered this thing in you post. Much appreciated Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:30:49| IP 119.160.119.177
I am glad to discover this post Very valuable for me, as it contains part of data. I Always like to peruse The Quality and happy I discovered this thing in you post. Much appreciated Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:30:51| IP 119.160.119.177
Howdy! A debt of gratitude is in order for the considerable data you havr gave! You have touched on crucuial focuses! Best paella in Sydney
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 07:09:04| IP 119.160.116.215
Awesome post, you have pointed out some incredible focuses, I also trust this is an exceptionally eminent site. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:53:35| IP 119.160.118.176
A debt of gratitude is in order for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it exceptionally fascinating and useful. I can hardly wait to peruse loads of your posts. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:36:03| IP 119.160.118.134
A debt of gratitude is in order for imparting pleasant data to us. i like your post and all you impart to us is uptodate and very useful, i might want to bookmark the page so i can come here again to peruse you, as you have made a superb showing. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 02:45:16| IP 119.160.119.234
I am extremely delighted in for this web journal. Its a useful subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so awesome and working style so rapid. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 01:45:48| IP 119.160.118.121
Decent to peruse your article! I am anticipating sharing your undertakings and encounters. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:51:53| IP 122.8.11.247
Much thanks to you a cluster for offering this to every one of us you really acknowledge what you are discussing! Bookmarked. If you don't mind likewise look for guidance from my site =). We could have a hyperlink change contract between us! Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:25:56| IP 119.160.119.84
Incredible overview, I"m certain you"re getting an awesome reaction. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 00:06:09| IP 37.111.130.187
I read your site much of the time and I just thought I"d say keep up the stunning work! Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:26:20| IP 37.111.130.213
A debt of gratitude is in order for imparting decent data to us. i like your post and all you impart to us is uptodate and entirely useful, i might want to bookmark the page so i can come here again to peruse you, as you have made an awesome showing. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:08:33| IP 37.111.130.213
decent bLog! its intriguing. much thanks to you for sharing.... Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 16:01:13| IP 103.228.159.49
I am constantly stunned by the measure of data accessible on this subject. What you exhibited was very much explored and eloquent so as to get your stand on this crosswise over to every one of your perusers. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-21 03:44:47| IP 119.160.118.165
It was thinking about whether I could utilize this review on my other site, I will connect it back to your site though.Great Thanks. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:47:43| IP 160.184.39.54
This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:48:39| IP 160.184.36.188
The data you have posted is exceptionally valuable. The locales you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing.. cheap seo backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:51:21| IP 160.184.40.237
Much obliged to you again for all the information you distribute,Good post. I was exceptionally keen on the article, it's very motivating I ought to concede. I like going to you site since I generally go over intriguing articles like this one.Great Job, I incredibly acknowledge that.Do Keep sharing! Respects, Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 00:51:49| IP 119.160.118.199
I truly welcome the sort of themes you post here. A debt of gratitude is in order for sharing us an extraordinary data that is really useful. Great day! Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 00:51:57| IP 119.160.118.199
exceptionally intriguing continue posting. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 05:48:30| IP 119.160.119.237
A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel emphatically about it and affection adapting more on this theme. On the off chance that conceivable, as you pick up skill, would you brain overhauling your online journal with additional data? It is to a great degree accommodating for me. Profile backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:49:09| IP 203.135.28.74
Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable! voyance telephone
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-18 01:45:04| IP 160.184.47.31
I just couldn't leave your site before letting you know that I genuinely delighted in the top quality data you present to your guests? Will be back again often to determine the status of new posts. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:14:01| IP 160.184.42.124
Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:02:59| IP 160.184.39.94
Much thanks for keep this data. mobilecasinos24
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-12 01:33:57| IP 103.228.158.62
much obliged this is great web journal. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:26:46| IP 160.184.49.195

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น