ผู้โพส

0 จำนวน Like
1 จำนวน Point


Best Free Online Unit Converter Tool

หมวด นิยาย | โพสเมื่อ 2018-12-21 เวลา 16:25:45
0       0       1918      
Share
 


 
 

Unit Converter is a free online measurement converter. We support Currency converter, length converter, weight converter, height converter, area converter, temperature converter, time converter, pressure converter, speed converter, force converter, heat converter, fluids Converter, light converter, electricity converter, magnetism converter, radiology converter & also we have lots of more science & Engineering related converters with metric conversion. Each converter has a detailed explanation with an example and conversion table of measuring units.

Measurement is the most important aspect of our lifestyle we live. We use measurement in science, engineering, business trading, personal life, education, and more other fields. As technology is growing day by day so we need a highly accurate and easy convenient measuring system in each and every field.

In history, there were lots of measuring systems developed but mostly used imperial, metric system of measurement. We use this system for measure distances, volume, mass & weight, speed, area etc. Lots of countries use the metric system of measurement. In the metric system use measuring units meters and grams add prefixes (Kilo, Milli & Centi) to measure. In the Imperial system where used feet, inches, and pounds.

At present, We are using global measurement system called the International standard unit (SI). It is an extended version of the metric system of measurement. A unit is a standard measurement quantity. Any measuring property is represented as multiple of the unit. It is used for comparing the measurement of the property for different units. (cm to inches)

The purpose of the unit converter is to make your work a bit easy. You can convert units of measuring system to other units of a system. It helps you to understand how units of a system are varying & how they are related to each other.

---------------------------------------

Unit Converter

 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement