ผู้โพส

493 จำนวน Like
1047 จำนวน Point


สมัครด่วน!! โครงการแข่งขัน UTCC Accounting Competition 2018

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2018-10-18 เวลา 18:30:02
2       8       2639      
Share
 


 
เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2018 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา และเงินรางวัล

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศกุร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. http://utcc2.utcc.ac.th/accounting_competition/index.php

*** ระดับ ปวส. มีทุนเรียนดี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร อีกจำนวน 9 ทุน รับสมัครและสัมภาษณ์หน้างาน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมประวัติการศึกษาและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครได้ทันที !!!

 
*** มีกิจกรรมภายในงานและกิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลัย ของรางวัลมากมาย
 
 
 
 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


1
เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2018 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา และเงินรางวัล สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศกุร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. http://utcc2.utcc.ac.th/accounting_competition/index.php *** ระดับ ปวส. มีทุนเรียนดี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร อีกจำนวน 9 ทุน รับสมัครและสัมภาษณ์หน้างาน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมประวัติการศึกษาและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครได้ทันที !!! *** มีกิจกรรมภายในงานและกิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลัย ของรางวัลมากมาย
+1

วันที่ 2018-10-18 18:32:54   
ความคิดเห็นที่ #8
+0

Discussion of good articles in this forum. Immediately join to make a lot of money in a short time. Play at bandar bola online must be happy because the best win percentage and easily get a jackpot of tens of millions of rupiah. Register, play and win play at situs bola terpercaya guys.

วันที่ 2019-03-27 06:46:53   
ความคิดเห็นที่ #7
+0

Discussion of good articles in this forum. Immediately join judi bola online to make a lot of money in a short time. Play at bandar bola online must be happy because the best win percentage and easily get a jackpot of tens of millions of rupiah. Register, play and win play at [url=https://mncbolaliga.com/situs-judi-bola/]situs bola terpercaya[/url] guys.

วันที่ 2019-03-27 06:45:10   
ความคิดเห็นที่ #6
+0

I have no a clear idea about this. If any one have more information and to like to share this then please post his/her comment.I am very thank full for this act of kindness.i will come back soon is you have more idea about this. adult card games

วันที่ 2019-01-11 16:17:40   
ความคิดเห็นที่ #5
+0

I simply stumbled upon your blog and desired to say that I possess really enjoyed browsing your current posts. keep doing your great job and always gain my support. cheers for sharing this beautiful article. :) fun card games

วันที่ 2019-01-11 16:08:25   
ความคิดเห็นที่ #4
+0

Great article, I unfortunately had some problems printing this artcle out, The print formating looks a little screwed over, something you might want to look into. card games for 2

วันที่ 2019-01-10 08:56:48   
ความคิดเห็นที่ #3
+0

Points you raised very valid points in your post. It really happened some person do not have the right idea. But with your awesome tips, one can easily identify it. You should check Geek Squad Support for any help related to home appliance and electronics

วันที่ 2018-11-15 16:37:23   
ความคิดเห็นที่ #2
+0


วันที่ 2018-10-29 16:57:40   
ความคิดเห็นที่ #1
+1

เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี UTCC Accounting Competition 2018 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา และเงินรางวัล สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศกุร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. http://utcc2.utcc.ac.th/accounting_competition/index.php *** ระดับ ปวส. มีทุนเรียนดี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร อีกจำนวน 9 ทุน รับสมัครและสัมภาษณ์หน้างาน ผู้เข้าแข่งขันสามารถเตรียมประวัติการศึกษาและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสมัครได้ทันที !!! *** มีกิจกรรมภายในงานและกิจกรรม Open House ของมหาวิทยาลัย ของรางวัลมากมาย

วันที่ 2018-10-18 18:32:54   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!