ผู้โพส

0 จำนวน Like
18 จำนวน Point


7 รายละเอียดประกันชีวิตลดหย่อนภาษี

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2017-11-14 เวลา 13:50:50
0       0       526      
Share
 

 

ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรที่ว่าด้วยเรื่องประกันชีวิตลดหย่อนภาษี สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. เบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งสินจำนวน 10,000 บาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง

ส่วนแรก สามารถลดหย่อนภาษีได้ 10,000 บาท

ส่วนที่เกิน 10,000 บาท สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 90,000 บาท

2. กรมธรรม์ประกันชีวิต มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10ปีขึ้นไป

3. ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทรับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น

4. ถ้ามีการจ่ายคืนเงินปันผล หรือ ผลตอบแทนระหว่างสัญญา จะต้องจริงตามเงื่อนไขดังนี้

5. กรณีได้รับเงิน  คืนทุกปี ยอดเงินคืนนั้นต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี

6.กรณีได้รับเงินคืนตามช่วงระยะเวลา เช่น 2 ปี 3 ปี 5 ปี ยอดเงินคืนจะต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลา

7.กรณีอื่นๆ ผลรวมของเงินคืนตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันสะสมในช่วงนั้นๆ

ลองตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณได้รอบคอบว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ถ้าหากยังไม่แน่ใจให้ปรึกษากับบริษัทประกันหรือตัวแทนประกันชีวิตของคุณดู เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement

Advertisement
Advertisement