ผู้โพส

243 จำนวน Like
243 จำนวน Point


ว๊าวววว!!!เมนูใหม่ฮ็อทพอทซาบะซอสเทริยากิ พานาคอตตาชาเขียวถั่วแดง ฟินเว่อ

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2017-03-14 เวลา 16:59:57
0       2       1011      
Share
 

วันนี้วันเกิดแม่ก็เลยได้มีโอกาสมาลองของฮ็อตพอต เพราะราคาค่อนข้างเบาสุดละ แล้วโชคดีมากๆทีมีเมนูใหม่พานาคอตตาชาเขียวถั่วแดงกับซาบะซอสเทริยากิมาใหม่พอดีแม่เรานี่ฟินเลย

 

ในส่วนของซาบะ หนังกำลังดีไม่กรอบมาก เนื้อข้างในนุ่มรสเทริยากิอร่อยไม่หวานมาก ถูกใจจริงๆ
 

 

 

พานาคอตตาได้กลิ่นชาเขียวหอมดี ถั่วแดงก็ไม่แข็งมาก อร่อย ฟินดี ค่ะ

 

 

 

 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #2
+0

Known divorce law firm, Ed Sherman, supporters a Child-Centered Divorce proceedings philosophy, quite contrary to our latest adversarial authorized system which in turn produces depressing results for example the Alec Baldwin-Kim Basinger combat over custody. child center

However, you need to note that you have some little ones that want to learn by simply watching in lieu of reading. These are known while visual scholars. kids mag

One the way to welcome a newborn into this specific world should be to offer exclusive baby products. These gifts is not going to who an absolute care you've got for a child, but they might also assist with delight the modern parents along with hopefully get their hearts and minds. unique baby

But, many men and women say they own trouble acquiring time to see - specially those occupied parents sometimes more so should you be working, in addition. Here are generally some ways in which busy parents can discover time for you to exercise. busy parents

Funeral poems is usually a way pertaining to parents to discover their speech and placed words in those sensations and thoughts that will otherwise always be difficult for you to verbalise at a real time. helping parents

Though there are several myths for this act involving single child-rearing, a little one of one parents has as much chance involving thriving throughout his future as being a child whom lives using both mothers and fathers together. single parents

If your buying toddler experience on toy that could surely give your child hours involving imaginative participate in, not post they'll really do the envy in the neighborhood, then these kind of Corvette experience on toys should be given a new closer search. toddler mag

Extremely bored through the daily similar chores that you've been doing for a long time now? Try out some incredibly exciting, stimulating, and exciting activities for example the extreme athletics. If you desire some adrenalin run in undertaking certain task, these incredibly thrilling athletics are your very best self venues. extreme sport

During history, athletes for countless years have most strived to arrive at the highest a higher level achievement probable and though, called by simply many labels, the reasonably new time period Sports Mastery is the term for the art work and beliefs of perfecting your sport in an attempt to reach the very best levels involving personal specific sport achievement. master sport

Job sports, you must find a backyard sport for you to play. Playing athletics outdoors is the best way to get exercising, get outside the house, and like your family members. There are a number of outdoor activities that one could take element in using your family and still have many fun along with family pursuits. outdoor sport

The hub of Dubailand, your world's most significant theme car park and travel related destination, you can get nothing though the best regarding sporting facilities and also the residential along with commercial freehold Dubai property sold at this function built area. sport city

These intercontinental magazines are generally mostly prepared in Uk. A wide selection of magazines occur, which involves sports magazines, fashion, fiscal, environment, take a trip, agriculture, health insurance and other issues inside society. sport mag

For a nice and asked many times precisely what sports gambling on portals are generally, as considerably as I am just concerned it's simply a fancy name on an online gambling on exchange or a means to bet on-line. A wide range of Bookmakers get coined your phrase athletics betting webpage, since it's a very catchy technique of saying on-line betting. sport portal

A good amount of sports supporters are betting for the sports every day. If some sports supporters were actually by using a sports gambling on system to generate the picks for the children everyday, then they may be winning each of the sports proposition wagers. the sport

Studying along with cramming pertaining to different themes and exams might be nerve-wracking along with exhausting, which is the reason many students get a way to secrete their strain or to experience a deviation off their usual monotonous routine. One way should be to get involved with sports. universal sport

Should you have always got a knack internet marketing athletic, enjoy educating and utilizing youth athletes you could be interested in researching youth athletics training. There are several resources available that may help you decide if you need to try your current hand in youth athletics training. youth sport

Condo insurance plan usually incorporates the Get better at Policy relationship insurance nevertheless knowing about it coverage word by word may require which you are required another insurance plan. Buying a different policy will make sure the apartment is covered to shield assets owned or operated. insurance master

Online insurance plan benefits sites offer your small business and your current employees a wonderful resource for you to drastically shorten the health plan course of action. Learn more regarding the perks of utilising an online positive aspects portal for ones small business's insurance cover. insurance portal

When your insurance shopper does speak to, therefore, this is the vital probability to persuade the buyer to invest in us. Some key sales knowledge and approaches will drastically assist your customer satisfaction team. insurance team

You won't ever know when you will require your car insurance policy. Getting via point A new to place B never been easier when you use your individual car. You complications from caught catching your bus, MRT, as well as taxi. Sometimes many of us run way too may errands during a period and getting the own car could help you save time and effort and, let alone, money way too from costs. insurance updates

This weren't always consequently, as a lot of insurers -- prior to Internet became a real force -- were in many cases obtuse or got hard to get insurance replies, for several reasons. The good news is, that's don't the scenario. insurance answers

A splendor guide permits you to take charge to become beautiful. This may possibly sound absurd but that may be exactly what you choose to do, take fee. Some are luckily enough to always be born beautiful equally some are generally born rich though the truth in the matter is almost all of the world has got to earn the idea. beauty guide

Being your master you have ever had is seeing the wonder you are plus the beauty you've got inside involving you. The outer life is your own mirror. People we meet include the mirror involving who were. It is vital that we talk with our inside beauty. beauty master

There exists an change of products and sweets to say Diwali would like, and on-line portals transmitting Diwali products to Bangalore get made the project easier to the people living far off from themselves. beauty portal

One in the oldest technique of remedies, Ayurveda features today occupied a crucial place throughout beauty proper care and cure. Using various herbs along with herbal preparations, Ayurvedic splendor treatment is totally natural and provide the ideal results. beauty today

We're able to all utilize a collagen improve, hence your popularity involving collagen shots. But using this type of supplement you'll be able to just please take a few capsules every day with food, and be on the way to energy and splendor. super beauty

It is indeed a minefield! Everywhere anyone tread inside collagen really beauty cures jungle, you will find there's danger, hazard or fraud. Many in the products that happen to be touting your so named collagen really beauty cures are brimming with toxins along with harmful substances. ultra beauty

This is the reason why these solutions never meet their pledges. The fabricated chemicals that make up they are, in essence, "dead. " Your epidermis is pure and well and requires organic care to compliment a balanced, beautiful issue. organic care

Naturally, you'd probably not feel a Doberman would likely make the top family puppy. It can be understandable to get concerns. This information will handle your concerns and still provide some valuable insight straight into this particular dog. best family pets

Discovering the right pet insurance in your case and your current household animals might be tricky. Even though pet insurance plan is reasonably new, there are actually a sizable volume of providers available all expressing their insurance is right for anyone. best pets


วันที่ 2017-03-20 18:34:57   
ความคิดเห็นที่ #1
+0

โห!น่ากินมาก ซาบะดูเหลืองน่าอร่อย พานาคอตตา ก็ดูแน่นๆไม่เหลว

วันที่ 2017-03-15 14:40:28   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
Advertisement
Advertisement