ผู้โพส

243 จำนวน Like
243 จำนวน Point


ทำความรู้จักกับ ประกันบำนาญ ทางเลือกดี ๆ เกี่ยวกับการออมเพื่ออนาคตหลังวัยเกษียณ

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2017-03-13 เวลา 16:06:04
0       1       2390      
Share
 

ประกันบำนาญ, ประกันผู้สูงอายุ,ประกันชีวิตผู้สูงอายุ

                ประกันบำนาญ คือ ประกันที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนด้านการเงินในอนาคตหลังวัยเกษียณ โดยผู้ที่ต้องการ ทำประกันจะต้องจดทะเบียนสมัครกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้สมัครทำประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขของกรมธรรม์ จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามแต่ละโปรโมชั่นที่เลือกสมัคร

                สิทธิประโยชน์จากประกันบำนาญ

1.ได้รับเงินบำนาญจากบริษัทประกัน หากท่านชำระเบี้ยประกันครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็จะได้รับเงินบำนาญเสมือนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยผู้ให้บริการบางแห่งหรือบางโปรโมชั่น อาจกำหนดรอบการจ่ายเงินบำนาญเป็นรายปี รายเดือน หรือสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่เงินบำนาญ จะเริ่มจ่ายให้นับตั้งแต่ผู้ทำประกันมีอายุ 55-65 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เลือก

2. สามารถนำเบี้ยประกันไปขอลดหย่อนภาษีได้  ในส่วนนี้จะคล้าย ๆ กันกับการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันสังคมโดยทั่วไป คือ ท่านสามารถนำยอดเบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุที่ชำระให้กับบริษัทประกันภัยผู้ให้บริการในแต่ละปีไปใช้เป็น ค่าลดหย่อนภาษีได้

ข้อดีของการซื้อกรมธรรม์บำนาญ

1. มีหลักประกันว่าเราจะมีเงินใช้ยามเกษียณแน่นอน

2. รับประกันผลตอบแทนที่ได้  ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนในอนาคต

3. เป็นการจัดสรรเงินที่เป็นระบบ  เชื่อถือได้

4. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐโดยการลดหย่อนภาษีให้

5. เป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข  ทุกคนยังชีพอยู่ได้ด้วยเงินกองกลาง

6. สบายใจว่าคู่สมรสของเรามีเงินเลี้ยงดู  แม้เราจะไม่อยู่แล้ว

 

                นอกจากนี้ประกันบำนาญหรือประกันผู้สูงอายุ อาจมีโปรโมชั่นยังอาจควบรวมกับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น เป็นประกันอุบัติเหตุ ประกัน ค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่เป็นประกันชีวิตไปด้วยในตัว จึงขอแนะนำให้ทุกท่านลองศึกษารายละเอียดทุกครั้งก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ขอบคุณของมูลจาก moneyhub.in.th

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #1
+0

Are you tired of purchasing game titles or spending money on month-to-month subscriptions to be able to play web games? Web dependent flash game titles now possess conquered the whole world wide internet; players most around our planet are with them. www.flashvideogame.us

Yet the planet in baby stage within mobile gaming in comparison with PC as well as console video games. This post speaks concerning the developments which will overtake the actual mobile online game development situation in a couple of years. www.mobilegamez.us

They possess free tests, cheap regular membership prices, and large selections associated with games for several video online game counsels without any late costs. Online game titles rentals are your very best option for all your video video gaming needs. www.onlinevideogame.us

A baby soft place exists in which the skull hasn't completely shut at delivery. The anterior fontanel is usually about 2 inches wide and may remain to some extent until the infant is close to eighteen months old. www.babyspot.us

The summer time has began and a lot of us are likely to visit a few cool as well as chill location, may end up being with loved ones or number of friends. Amsterdam is probably the few fantastic cities within Europe, that promises the actual cool character beauty along with spirit associated with true visitor destination. www.beautycity.us

Mentioned divorce lawyer, Ed Sherman, promoters a Child-Centered Separation and divorce philosophy, quite in contrast to our present adversarial lawful system that produces unfortunate results like the Alec Baldwin-Kim Basinger fight over custody. www.childcenter.us

However, you ought to note that we now have some children that would rather learn through watching instead of reading. They're known because visual students. www.kidsmag.us

One the best way to welcome an infant into this particular world would be to offer distinctive baby presents. These gifts won't who an authentic care you've for the kid, but they are able to also assistance to delight the brand new parents as well as hopefully earn their minds. www.uniquebaby.us

But, many individuals say they have trouble discovering time to sort out - particularly those hectic parents and much more so if you're working, additionally. Here tend to be some methods busy parents will find time in order to exercise. www.busyparents.us

Funeral poems could be a way with regard to parents to locate their tone of voice and place words upon those emotions and thoughts that could otherwise end up being difficult in order to verbalise at this type of time. www.helping-parents.us

Though there are lots of myths linked to the act associated with single raising a child, a kid of solitary parents has as much chance associated with thriving within his future like a child that lives along with both mother and father together. www.singleparents.us

If your buying toddler trip on toy which will surely give your child hours associated with imaginative perform, not to say they'll function as the envy from the neighborhood, then these types of Corvette trip on toys have to be given the closer appear. www.toddlermag.us

Extremely bored in the daily repeated chores you have been doing for a long time now? Attempt some very exciting, fascinating, and enjoyable activities like the extreme sports activities. If you would like some adrenalin hurry in performing certain exercise, these very thrilling sports activities are your very best venues. www.extremesport.us

All through history, athletes for several years have just about all strived to achieve the highest degree of achievement feasible and even though, called through many titles, the fairly new phrase Sports Mastery describes the artwork and viewpoint of learning your sport in order to reach the greatest levels associated with personal sports achievement. www.mastersport.us

If you value sports, you need to find a backyard sport in order to play. Playing sports activities outdoors is a terrific way to get physical exercise, get outdoors, and enjoy your loved ones. There are a variety of outdoor activities that you could take component in together with your family and also have a myriad of fun as well as family actions. www.outdoorsport.us

The hub of Dubailand, the actual world's biggest theme recreation area and travel and leisure destination, you can get nothing however the best when it comes to sporting facilities along with the residential as well as commercial freehold Dubai property offered at this objective built town. www.sportcity.us

These worldwide magazines tend to be mostly created in British. A wide selection of magazines can be found, which consists of sports magazines, fashion, financial, environment, journey, agriculture, health insurance and other issues within the society. www.sportmag.us

I've been asked several times exactly what sports wagering portals tend to be, as much as I am concerned it's only a fancy name to have an online wagering exchange or a method to bet on the internet. A large amount of Bookmakers possess coined the actual phrase sports activities betting website, since it's an even more catchy method of saying on the internet betting. www.sportportal.us

Lots of sports enthusiasts are betting about the sports daily. If a few of these sports enthusiasts were actually utilizing a sports wagering system to create the picks on their behalf everyday, then they may be winning all the sports wagers. www.thesport.us

Studying as well as cramming with regard to different topics and exams could be nerve-wracking as well as exhausting, and that's why many students locate a way release a their tension or to possess a deviation using their usual exhausting routine. One way would be to get involved with sports. www.universalsport.us

For those who have always experienced a knack to be athletic, enjoy training and dealing with youth athletes you might be interested in considering youth sports activities training. There are many resources available that will help you decide if you wish to try your own hand from youth sports activities training. www.youthsport.us

Condo insurance coverage usually includes the Grasp Policy organization insurance however knowing relating to this coverage at length may require that you'll require another plan. Buying one more policy will make sure that the condominium is covered to safeguard assets possessed. www.insurancemaster.us

Online insurance coverage benefits sites offer your organization and your own employees a fantastic resource in order to drastically easily simplify the health care plan procedure. Learn more concerning the perks of utilizing an online advantages portal for the small business's insurance policy. www.insuranceportal.us

When the actual insurance purchaser does get in touch with, therefore, this can be a vital chance to persuade the client to purchase from us. Some primary sales abilities and methods will significantly assist your customer support team. www.insuranceteam.us

You won't ever know when you will need your auto insurance. Getting through point The to stage B never been easier when utilizing your personal car. You may well avoid from caught catching the actual bus, MRT, or even taxi. Sometimes all of us run as well may errands at any given time and your own car can help you save considerable time and, as well as, money as well from costs. www.insuranceupdates.us

This was not always therefore, as numerous insurers -- prior to the Internet became this type of force -- were quite often obtuse or managed to get hard to acquire insurance solutions, for numerous reasons. Luckily, that's no more the situation. www.insuranceanswers.us

A elegance guide enables you to take charge to become beautiful. This might sound foolish but that's exactly what you have to do, take cost. Some are luckily enough to end up being born beautiful just like some tend to be born rich however the truth from the matter is the majority of the world needs to earn this. www.beautyguide.us

Being the actual master in your life is seeing the wonder you are and also the beauty you've inside associated with you. The exterior life is our very own mirror. The folks we meet would be the mirror associated with who we're. It is essential that we interact with our internal beauty. www.beautymaster.us

There's an trade of presents and sweets to share Diwali wants, and on the internet portals delivering Diwali presents to Bangalore possess made the job easier for that people living far from themselves. www.beautyportal.us

One from the oldest program of medication, Ayurveda offers today occupied an essential place within beauty treatment and remedy. Using diverse herbs as well as herbal preparations, Ayurvedic elegance treatment is totally natural and provide the greatest results. www.beautytoday.us


วันที่ 2017-03-21 11:19:16   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
Advertisement
Advertisement