ผู้โพส

0 จำนวน Like
1 จำนวน Point


ไขข้อข้องใจ องค์ประกอบสำคัญของ Data Governance กับ กฎหมาย pdpa ที่ควรรู้

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2020-05-31 เวลา 19:33:05
0       1       79      
Share
 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ pdpa คือ กฎหมายฉบับใหม่ของประเทศไทย โดยกฏหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับทุกองค์กรที่มีการเก็บรวบรวมหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จำเป็นต้องทำการขอความยินยอม แสดงรายละเอียดและสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลโดยตรงทุกครั้ง นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการจัดการแนวทางการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ระบบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจ้าของข้อมูล ระบบการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือถอนความยินยอมโดยเจ้าของข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ได้มาตรฐานด้วย ดังนั้นจึงทำให้สรุปได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของ pdpa คือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีค่าสำหรับองค์กร (Data as an Asset) เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทำ Data Governance หรือวิธีการจัดการกับข้อมูลที่สำคัญขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฏข้อบังคับในกฎหมาย pdpa โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี้

  • Lineage คือ การอธิบายแหล่งที่มาของข้อมูล เนื่องจากในการเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลนั้นจะได้ข้อมูลมาหลายรูปแบบ จึงจำเป็นต้องระบุแหล่งที่มีให้ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการทำ tracking และการวิเคราะห์ข้อมูล 
  • Audit คือ การบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูล บันทึกการเข้าดูข้อมูล หรือการอัพเดตข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลในส่วนนี้จะทำให้ง่ายในการตรวจสอบ
  • Security คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นหลายระดับ เช่น การเข้าถึงทั้งหมด การเข้าถึงข้อมูลบางส่วน การ จำกัดการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน หรือการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะบุคคล โดยขั้นตอนจะทำให้ข้อมูลที่สำคัญมีความปลอดภัยมากขึ้น
  • Data Quality คือ การวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพราะในบ้างครั้งข้อมูลได้อาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การวิเคราะห์มีความผิดพลาดได้ ทำให้ระบบขาดความน่าเชื่อถือ จึงต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำไปวิเคราะห์ 
  • Compliance คือ การนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับในขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่รูปแบบขององค์กรว่าต้องใช้ข้อมูลใดเป็นหลัก แต่ถึงอย่างนั้นในขั้นตอนนี้ต้องมีการควบคุมข้อมูลให้ได้มาตรฐานและพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานอยู่เสมอ
  • Data Governance จะเห็นได้ว่าการจัดการข้อมูลจำนวนมากอย่างเป็นระบบจะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถปฏิบัติตาม กฎหมาย pdpa ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดการกับข้อมูลง่ายขึ้น จึงมีการพัฒนาเครื่องมืออย่าง dynamic consent form ขึ้นมาช่วยในการจัดการกับข้อมูลสำคัญและที่สำคัญยังมีการทำงานแบบ Real Time ทั้งในส่วนของการขอความยินยอม เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกความยินยอมให้ใช้ข้อมูลแบบจากเจ้าของข้อมูล ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขององค์กรเองก็สามารถตรวจสอบข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงการยินยอมได้ทุกเมื่อที่ต้องการอีกด้วย ทำให้การใช้ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตามที่ กฎหมาย pdpa กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย เรียกได้ว่า dynamic consent form เป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมที่ตอบโจทย์การจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #1
+0


วันที่ 2020-06-01 12:23:30   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!