ผู้โพส

0 จำนวน Like
1 จำนวน Point


เครื่องช่วยฟัง

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2019-06-19 เวลา 10:57:06
0       0       864      
Share
 


เครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง

รู้จักกับ เครื่องช่วยฟัง

หลายท่านเข้าใจว่าเครื่องช่วยฟังเป็นเพียงเครื่องขยายเสียงเท่านั้น จึงไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ น่าจะเหมือนกันหมด และนั่นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และอาจทำให้หูตึง และมีปัญหาการได้ยินมากกว่าเดิม

เครื่องช่วยฟังที่ดีควรเป็นระบบดิจิตอล ที่ไม่ใช่แค่ขยายเสียงทุกเสียงให้ดังขึ้น แต่ช่วยขยายระดับการได้ยินที่บกพร่องไป เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จึงเลือกใช้เครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลของเบอร์นาโฟน จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีมาตรฐานสากลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 70 ปี และมีศูนย์บริการหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในทุกพื้นที่ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพอย่างดี พร้อมให้บริการลูกค้าผู้ตรวจการได้ยินทุกท่านอย่างดีที่สุด

เครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่สวมใส่ในหูหรือหลังใบหู เพื่อท่าหน้าที่ขยายเสียง จาก ภายนอกท่าให้ผู้ฟังรับรู้เสียงได้ดีหรือได้ยินมากขึ้นทั้งในสถานการณ์ที่เงียบสงบและมีเสียงดัง โดยเฉพาะผู้ที่ สูญเสียการได้ยินจะช่วยให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ่าวันได้(5) เครื่องช่วยฟัง ( Hearing aids) แบ่งเป็น 2
ประเภทเครื่องชวยฟังชนิดฟังเสียงทางอากาศ (Air conduction hearing aid) เป็นเครื่องที่ใส่ ไว้ที่หู โดยให้ เสียงผ่านเข้าทางช่องหูเครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางกระดูก ( Bone conduction hearing aid) เป็นเครื่อง
ที่ใส่ไว้ที่หู โดยให้เสียงผ่านเข้าที่บริเวณหลังใบหู (mastoid) กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใส่เครื่องทางช่องหู เช่น รูหู
ตีบ ไม่มีรูหู ผู้ป่วยที่มีหนองไหลจากหูตลอดเวลา เป็นต้น เครื่องประเภทนี้ มีทั้งชนิดที่วางอยู่ภายนอก และชนิดที่แพทย์ต้องท่าการ ผ่าตัดเพื่อฝังไว้ที่กะโหลกศีรษะโดยมีตัวรับเสียงอยู่ภายนอก (Bone-Anchor HearingAid) ระบบเสียงของเครื่องช่วยฟังโดยทั่วไปมีสองระบบ ได้แก่ ระบบเสียงอนาลอก (analog) และระบบเสียงแบบดิจิตอล (digital) โดยระบบดิจิตอลนี้มีข้อดีคือมีสัญญาณเสียงที่ชัดเจน บางรุ่นสามารถปรับสัญญาณเสียงและระดับของการขยายเสียงที่มีความถี่ต่างๆ ปัจจุบันมีเครื่องช่วยฟังหลายชนิดซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งขนาด ก่าลังขยาย ความดังสูงสุด และมีข้อบ่งชี้ในเครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน ชนิด

เครื่องช่วยฟังที่นิยมใช้กันในปัจจุบันส่วนใหญ่มี 3 ชนิดได้แก่

  1. แบบกล่อง (Body aid) มีความกว้างยาวประมาณ 2 เท่าของกล่องไม้ขีด ผู้ใช้จะใส่กล่องนี้ในกระเป๋าเสื้อแล้วมีสายไฟเล็ก ๆ ต่อมายังหูฟังที่เสียบในหูข้อดีคือ จับเหมาะมือ ปรับง่าย จึงเหมาะส่าหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งมีราคาถูก และหากมีการสูญเสียการได้ยิน 2 ข้างเท่ากันสามารถใช้เครื่องเดียวได้โดยใช้วิธีการต่อสายแยกเข้าสองหู นอกจากนี้ยังมีก่าลังขยายมาก จึงเหมาะส่าหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินอย่างรุนแรง แต่ข้อเสียของเครื่องชนิดนี้คือ มีสาย รุงรัง จ่ากัดด้านการเคลื่อนไหว การฟังเสียงไม่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากไมโครโฟนรับเสียงอยู่ที่บริเวณหน้าอก และท่าให้เห็นความพิการได้ชัดเจน
  2. เครื่องแบบทัดหลังใบหู (Behind the ear, BTE) ลักษณะเป็นกล่องขนาดนิ้วหัวแม่มือ โค้งเข้ากับหลังใบหูแล้วมีท่อพลาสติกต่อเข้า กับหูฟังที่เสียบในหูเป็นเครื่องที่กะทัดรัด ไม่เกะกะรุงรังเพราะไม่มีสาย แต่มีราคาสูงปุ่มกดปรับระดับเสียงมีจนาดเล็กท่าให้เกิดความไม่สะดวกในการปรับโดยเฉพาะผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี
    สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีกาสูญเสียการได้ยินน้อยไปจนถึงการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง
  3. เครื่องชนิดสั่งท่าขนาดเล็กใส่ในหู (Custom- made hearing aid ) แบ่งเป็น แบบใส่ในหู (In the ear,ITE) แบบสอดในช่องหู มีสองขนาดคือ (In the canal,ITC) และ A Completely-in-Canal (CIC) เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ ต้องมีการสั่งท่าเฉพาะรายเพราะต้องมีการพิมพ์แบบหูเพื่อให้เข้ากับลักษณะหูของผู้ใช้ ข้อดีคือมีการฟังเสียงที่เป็นธรรมชาติ และเห็นความพิการน้อยลงเนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็กจิ๋ว โดยเฉพาะ CIC แต่เครื่องช่วยฟังชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินไม่มากคือต่่ากว่า 70 dB

ส่วนใหญ่การเลือกใช้เครื่องช่วยฟังแต่ละชนิดนั้น ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินต้องได้รับค่าแนะน่าจากนักโสตสัมผัสวิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะกับผู้ใช้จริง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้ การดูแลรักษาเครื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเครื่องขัดข้อง และการติดตามผลการใช้เครื่องเป็นระยะๆ เพราะในขณะใช้เครื่องอาจเกิดโรคหูอย่างอื่นแทรกซ้อน อาจจะท่าให้หูเสียมากขึ้น ความสามารถในการฟังเสียงลดลง อาจต้องพบแพทย์เพื่อพิจารณารักษาหรือท่าการปรับเครื่องใหม่ให้เหมาะกับการสูญเสียการได้ยินที่เปลี่ยน

ประเภทของเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟัง

ศูนย์เครื่องช่วยฟัง

 

 

Please take out with full credits:

https://www.intimexhearing.com/hearingaid/


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement