Yonhap News รายงานว่ามีบุคคล 8 คนจาก 3 หน่วยงานที่ให้สินบนกับรายการ Produce 101
Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!