นี่คือจำนวนเงินค่าลิขสิทธิ์เพลงในแต่ละเดือนของ บีไอ ( B.I) ที่เขาแต่งมันขึ้นมาด้...
Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!