วี (V) อธิบายเมื่อมองวง TXT ทำให้เขาคิดถึงอดีตว่าวง BTS เป็นอย่างไร
Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!