ภาพมินกยู (Mingyu) แห่ง SEVENTEEN ช่วยจองฮัน (Jeonghan) ที่กำลังป่วยถือกระเป๋าจะ...
Update

Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!