โรคที่อาจมาพร้อมกับการเล่นน้ำสงกรานต์
เชื่อว่าหลายๆคน คงวางแผนที่จะเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้ว การเล่นน้ำสงกรานต์ในที่กลาแจ้งร้อนๆ อาจมีภาวะสุ่มเสี่ยงของการเป็นโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแดง ไข้หวัด.